Privacybeleid

Wie zijn we

Dit is de privacyverklaring van de website www.hdmshop.nl. Via deze website worden kaartjes voor evenementen van de Haagse Hockey Vereniging “Haagsche Delftsche Mixed” (HDM) verkocht en ook producten van HDM. Voor de voorwaarden en de privacyverklaringen van de evenementen en producten zelf is (de betreffende commissie van) HDM verantwoordelijk. Deze website en verklaring betreft alleen het kunnen plaatsen en afhandelen van de bestelling. De website van HDMis www.hdmonline.nl. De algemene privacyverklaring van hdm is te vinden op de website van HDM: https://www.hdmonline.nl/index.php?page=5053&sid=2.

Contact, vragen en klachten

Voor specifieke vragen over deze verklaring en het behandelen van persoonsgegevens op www.hdmshop.nl kan contact worden opgenomen via info@hdmshop.nl. Dit geldt ook voor klachten, voor vragen over welke gegevens over u zijn vastgelegd en voor verzoeken om gegevens te verwijderen.

Verwerking van persoonsgegevens voor het behandelen van bestellingen

Grondslagen

Persoonsgegevens zijn nodig om bestellingen te kunnen afhandelen. Dit kan ook betekenen dat we hiervoor contact opnemen met u. Hiervoor hebben we uw contactgegevens nodig, informatie over waar de bestelling af te leveren (bij digitale producten e-mail, bij fysieke gegevens een adres) en informatie ten aanzien van de betaling.

Persoonsgegevens

Als u als bestellingen plaatst op deze website, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw e-mail adres;
 • In sommige gevallen, uw adresgegevens; ook als een bestelling op hdm kan worden afgehaald, bijvoorbeeld als de besteller niet komt opdagen en/of een foutief e-mail adres heeft ingevoerd, zodat een bestelling alsnog kunnen afhandelen;
 • In sommige gevallen, uw telefoonnummer;
 • Informatie over het product of de dienst dat door u werd afgenomen, met daarbij, in sommige gevallen, extra gegevens die nodig zijn voor een specifiek evenement of product, bijvoorbeeld het hdm team waar u in speelt;
 • In sommige gevallen, uw bedrijfsgegevens;
 • Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Verwerking van persoonsgegevens voor het behandelen van betalingen

Betalingen worden via de service van Mollie verwerkt (www.mollie.com). Hiervoor is een aan de hdmshop gekoppeld account bij Mollie. De privacy-verklaring van Mollie is te vinden op https://www.mollie.com/nl/privacy. Daar vindt u welke gegevens worden opgeslagen die nodig zijn voor de verwerking van de betaling.

Doeleinden

Gegevens worden gebruikt om een betaling te kunnen laten verrichten aan HDM voor een bestelling door degene die iets koopt en om hdm te informeren of er een geslaagde betaling heeft plaatsgevonden, zodat de bestelling kan worden behandeld.

Persoonsgegevens

Als u als betaler gebruikmaakt van de dienstverlening van Mollie, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Uw betaalgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer);
 • Uw IP-adres;
 • Uw internetbrowser en apparaat type;
 • In sommige gevallen, uw voor- en achternaam;
 • In sommige gevallen, uw adresgegevens;
 • In sommige gevallen, informatie over het product of de dienst die door u werd afgenomen bij onze klant;
 • Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Foto- en beeldmateriaal

Voor het beleid t.a.v. foto- en beeldmateriaal, hier in het bijzonder materiaal dat tijdens evenementen wordt gemaakt, geldt het beleid van HDM.

Cookies

www.hdmshop.nl maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als deze site wordt bezocht. Cookies worden alleen gebruikt voor het goed laten functioneren van de website. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen en bij het afsluiten van de browser verlopen de cookies.

Delen met derden

Gegevens worden gedeeld met de hdm-organisatie van het betreffende evenement en met HDM-ers en eventuele derden die nodig zijn voor de afhandeling van de bestelling en/of de organisatie van een evenement. Gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Bewaren van gegevens

We nemen zo goed mogelijke technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Gegevens zijn opgeslagen in beveiligde omgevingen met wachtwoorden en beveiligde back-ups. Hoewel we de mogelijke beveiligingsmaatregelen hebben genomen en zullen nemen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer.

We bewaren gegevens in elk geval zolang als nodig is om een evenement of bestelling goed af te handelen. Dit doen we maximaal 2 jaar. We kunnen hiervan afwijken als er wettelijk een andere bewaarplicht geldt. Foto’s, videobeelden en informatie kunnen langer worden bewaard ten hoeve van de (club)historie.

Wijzigen van deze verklaring

Het kan zijn dat deze privacyverklaring in de toekomst wijzigt. Aanbevolen wordt daarom deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.